Dr n. med.  Artur Sandelewski

Chirurg

Doktor Sandelewski jest specjalistą chirurgii ogólnej i dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Od 2004 roku posiada tytuł doktora nauk medycznych. Od kilku lat z wielkim zaangażowaniem interesuje się medycyną estetyczną.
Doświadczenie nabyte w chirurgii i zabiegi medycyny estetycznej tworzą w Doktora wykonaniu dobry duet, co docenili już leczeni przez niego pacjenci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging, Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2012 roku został przyjęty w poczet grona członków ISHRS( International Society of Hair Restoration Surgery). ISHRS to międzynarodowa organizacja skupiająca lekarzy zajmujących się przeszczepami włosów. Doktor Artur Sandelewski bierze czynny udział w zjazdach, kursach i konferencjach organizowanych m. in. przez PTMEiAA, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Odbył wiele kursów w kraju i za granicą. Potwierdzeniem jego stałego podnoszenia kwalifikacji są licznie uzyskane certyfikaty. W 2009 roku po obronie pracy dyplomowej pt. "Zastosowanie osocza bogatego w płytki krwi w chirurgii i medycynie estetycznej" uzyskał tytuł lekarza medycyny estetycznej renomowanej Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

Filmy


 

 

 

Artykuły


 


Kontakt | Jak dodać gabinet? | Artykuły sponsorowane | Reklama

Copyright © 2014-2021 Estetycznie.pl